NL FR
  • Gemakkelijk online reserveren
  • 24/7 bereikbaar
  • Meeste verhuurlocaties
  • Beste kwaliteit aanhangers

Verzekering

De huurder dient altijd zelf te zorgen voor een geldige BA-autoverzekering op het trekkende voertuig. Wanneer u met de aanhangwagen rijdt, is de aanhangwagen verzekerd via de BA-autoverzekering van het trekkende voertuig. De Easytrailer aanhangwagen is verzekerd tegen cascoschade. De lading is niet verzekerd.

Ben ik verzekerd tegen diefstal van de aanhangwagen?

De aanhangwagen is niet verzekerd tegen diefstal. Bij diefstal, verlies of schade door schuld is de huurder onverminderd aansprakelijk voor alle schade en daaruit voortvloeiende kosten. U kunt gratis gebruikmaken van een disselslot om de aanhangwagen op slot te doen.

Let op: De huurder is verplicht gebruik te maken van een door Easytrailer aangeboden anti diefstalslot, indien de huurder de aanhangwagen buiten openingstijden inlevert, of indien er sprake is van meerdere dagen huur.

Wat moet ik doen bij schade aan de aanhangwagen?

Wanneer u schade aan de aanhangwagen constateert, voordat u die meeneemt van de verhuurlocatie, dan dient u dit te melden bij de verhuurlocatie of telefonisch via 070-273890 (€ 0,15 p/m).
Wanneer er tijdens de huurperiode schade ontstaat aan de aanhangwagen, dan dient u dit direct telefonisch te melden aan Easytrailer via 070-273890 (€ 0,15,- p/m).